ХИПНОЗА / РЕГРЕСИЯ

Хипнозата е естествено трансово състояние на съзнанието, в което всеки човек влиза от 12 до 14 пъти на ден. В тези моменти умът си почива и често влиза във връзка с по-дълбоките нива на съзнанието.

Има много митове и легенди, които хората все още свързват с хипнозата, ала трябва да се знае, че са правени много научни експерименти и хипнозата е доказала своята ефективност във възпитанието, образованието, рекламата, управлението на малки и големи колективи, както и в личното развитие.
/При нужда свържете се с нас, за да опровергаем митовете около хипнозата, които ви притесняват! Сами ще се убедите, че са неоснователни и безпочвени! /
ВАЖНО е да се знае, че не хипнотерапевтът, а самият хипнотизиран извършва хипнозата! Следователно той притежава абсолютната власт над процеса! Макар и да се намира в трансово състояние, хипнотизираният може да откаже да направи нещо, което не желае, или да даде повече сила на това, което желае!

Регресията е вид хипноза, при която можем да си спомним и да работим с преживявания от миналото. Независимо дали става за този или предишен живот, регресията ни позволява да разберем, да изчистим и да трансформираме някакъв проблем в ползотворно решение! Но дори само от любопитство, регресията е чудесно средство за разширяване на представите ни за себе си и света! След такава сесия животът вече не е същия!

Преди сесията се извършва разговор, в който се уточняват намеренията и целите на сеанса!

Каква може да бъде ползата от хипнозата за нас?
ОГРОМНА!
ЧРЕЗ ХИПНОЗАТА МОЖЕМ:
– Да преодоляваме страхове и зависимости.
– Можем да променим и подобрим характера си.
– Да учим и запомняме повече и по-бързо.
– Да открием талантите си.
– Да обезболим, при нужда.
– Да си спомним или да забравим.
– Да заспим дълбоко или да останем по-дълго будни.
– Да си спомним минал живот, или момент от настоящия живот, така сякаш се случва в момента.
– Можем да изберем най-подходящото решение, когато е нужно да направим труден избор.
И още много ползи!
Чрез хипнозата можем да правим всичко това, което можем да правим съзнателно, но по-добре и за по-дълго!
Хипнозата е методика, която ни дава безкрайно много възможности да подобрим живота си, но преди да опитате – поговорете с нас, за да бъдете свободни от притеснения, когато навлезете дълбоко в себе си!