ТАРО

В картите Таро е скрита есенцията на философията и културата на нашата цивилизация. Според хрониките в картите е скрито древното познание на шумерската цивилизация, което по- късно преминава в Египет, от където продължава своят път през еврейското тайно познание ,наречено Кабала, за да участва като катализатор във времето на ренесанса в Европа и да стигне до това, което познаваме днес.
Според учените, занимаващи се с Таро , то е в основата на европейската култура, философия, дори вяра! То е практическото познание и мъдрост, които стоят зад приказките, народните мъдрости и вярвания на европейските народи. Учейки ги как да живеят мъдро, справедливо и щастливо, обърнати към онази вътрешна сила, която живее във всеки от нас!

Освен всичко това, Таро е доказало практичността и ефективността си по цял свят! За това говорят милионите хора, които практикуват с него както и още по-големият брой на тези , които търсят услугите им.

Чрез Таро можем да придобием яснота за много аспекти от живота си. Като например как ще се развие годината, какво да очакваме, къде са силните ни страни , и къде – слабите, как да се реализираме по-пълноценно в отношенията с другите, как да открием пътя си и да реализираме по-добре себе си.
Чрез Таро можем да си помогнем да изберем по-подходящ партньор, по-добра работа, или как да бъдем по-здрави и щастливи в живота си!

Съответно могат да се правят четения на картите

За взаимоотношения.
За професионално развитие.
За здраве.
За общи въпроси.
За по-подробна информация, как да се реализираме по-добре в живота.
Всъщност съществуват подредби и четения за всички въпроси и аспекти, които ни интересуват!