Рейки

Рейки е система за енергийно повлияване не само върху функцията на нашето тяло, а също така и върху нашата психика и душа. Позната от хилядолетия, работата с жизнената енергия винаги е била митичен и дори обожествяван процес. Днес се знае много повече за силата и действието на природните закони, но дори и днес не липсват привърженици на системата, които намекват за божествения й произход. Позната в целия свят, макар и с различни имена: Прана, Ки, Чи, Биоенергия – в същността си тази енергия представлява онази жизнена сила, която тече в и извън нас. Тя е самият живот!