Медитация

Медитацията е преднамерен метод за повлияване на психоемоционалното състояние на нашето съзнание. Използвайки различни пътища, базирани на психично внушение или работа на емоционално ниво, чрез медитация се постига съзнателно успокояване на ума и повишаване на настроението.