РАДИЕСТЕЗИЯ

Радиестезията е наука позната още от древността. Използвайки методите й ние се свързваме със себе си, респективно с колективното неосъзнато на живата и неживата природа. Можем да получим отговори на въпроси от всякакъв характер, без ограничение в темите. Радиестезията е широко разпространена в цял свят и има множество доказателства потвърждаващи нейната ефективност.
Чрез нея могат да се правят изследвания от всякакъв вид. Може да се проверява здравословното състояние на човек намиращ се до терапевта или на огромно разстояние. Могат да се откриват изгубени вещи, домашни любимци, дори хора! Радиестезията е популярна най-много с това, че се използва за откриване на вода и руди, но също така чрез нея могат да се откриват и неутрализират вредни влияния, вълни, излъчвания.

СЕСИИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ОНЛАЙН ИЛИ ПРИСЪСТВЕНО.