Контролирана релаксация

Контролираната релаксация е методика, която позволява съзнателното пренастройване на ума, изграждане на нови модели на поведение, създаване на нови условни рефлекси, формиране нова идентичност, преодоляване на депресии, страхове, фобии и „комплекси“, както и манипулирането на редица други състояния свързани с емоциите на човека.

Важно е да се отбележи, че преди всеки сеанс терапевтът се консултира с клиента и заедно определят посоката, в която ще се движат сесиите, като оснвният водач на сеансите е подсъзнанието на човека , неговата душа! Преди всичко ролята на терапевтът се състои в това да осигури безопасна и спокойна атмосфера на работа.

Нищо не става без съзнателното съгласие на клиента !

Според посоката, на движение във времето, контролираната релаксация бива регресивна и прогресивна.

Чрез тях ние можем да  надникнем в дебрите на нашето подсъзнание, на нашата душа, да получим  важни за нас отговори, решения и разбирания.

Контролираната релаксация не е нова техника. Отдавна съществуват различни методи за работа със съзнанието. Такива са медитацията, хипнозата, съзнателното сънуване, различните състояния на наблюдаван транс и т.н.